این که هر سال این داستان تکراری (ناهماهنگی ها) رو داریم باعث میشه که ادم علاقه ای هم به صحبت در مورد دیگر موضوعات نداشته باشه خصوصا درمورد جشنواره ای که این همه فیلم مدعی و کارگردان های قابل داره، فیلم های امسال با توجه به ژانر اون ها تنوع خاصی دارند، ما این جا یه اداره ارشاد داریم که دو روز قبل از جشنواره تازه یادشون میفته که لیلی زن بوده یا مرد!!! ایشالا متولیان ارشاد استان هرات افغانستان در اینده نزدیک یه جشنواره راه خواهند انداخت و استان خراسان ایران رو هم دعوت خواهند کرد!