سلام، بنظر من مشكل تنها از جشنواره نیست، مشكل أصلی کمبود فیلمنامه خوب و كاركردان توانمند هست كه بلد نیستن فیلم بسازن، یکی دیگر از مشکلات هم بنظر من هیئت انتخاب فیلم هاست، وقتی فیلمی به اون حد استاندارد نرسیده نباید بزارن بیاد جشنواره... فیلم کمتر ولی جشنواره بهتر، نه اینکه به هر شکلی بخوان نشون بدن فیلم ها که فیلمها زیاده ولی دریغ از کیفیت خیلی هاشون