با سلام، علت عدم استقبال مردمی، ضعیف بودن فیلمهاست، فیلم های مسابقه خیلی هاش ضعیفن چه برسه به فیلمهای چشم انداز... مقصر جشنواره مشهد نیست!